ნომრები

ოთხ ადგილიანი ნომერი I
GEL 110a night

I ნომრის აღწერილობანომერში მოთავსებულია ერთი ორადგილიანი და ერთი ორსართულიანი საწოლი.

 • საძინ-ლი 17კვ.მ
 • აბაზანა 5 კვ.მ
 • აივანი 6 კვ.მ
 • პლაზ-რი ტელე
 • უფასო Wi-Fi
 • გამწვ-ლი ეზო
ვრცლად
ორადგილიანი ნომერი II
GEL 80a night

II ნომრის აღწერილობანომერში მოთავსებულია ერთი ორადგილიანი საწოლი, ტანსაცმლის კარადა, პლაზმური ტელევიზორი.

 • საძინ-ლი 12კვ.მ
 • აბაზანა 4 კვ.მ
 • აივანი 6 კვ.მ
 • პლაზ-რი ტელე
 • უფასო Wi-Fi
 • გამწვ-ლი ეზო
ვრცლად
საოჯახო ნომერი III
GEL 100a night

III ნომრის აღწერილობანომერში მოთავსებულია ერთი ორად-გილიანი და ერთი საბავშო ორსარ - თულიანი (სიგრძე1,5 სიგანე 0,8) საწოლი.

 • საძინ-ლი 15 კვ.
 • აბაზანა 5 კვ.მ
 • აივანი 6 კვ.მ
 • პლაზ-რი ტელე
 • უფასო Wi-Fi
 • გამწვ-ლი ეზო
ვრცლად
საოჯახო ნომერი IV
GEL 120a night

IV ნომრის აღწერილობანომერში მოთავსებულია ერთი ორადგილიანი საწოლი და მდივანი რომელიც იშლება ორ საწოლიანად

 • საძინ-ლი 18კვ.მ
 • აბაზანა 5 კვ.მ
 • აივანი 6 კვ.მ
 • პლაზ-რი ტელე
 • უფასო Wi-Fi
 • გამწვ-ლი ეზო
ვრცლად
ორ ადგილიანი ნომერი V
GEL 80a night

V ნომრის აღწერილობანომერში მოთავსებულია ერთი ორადგილიანი საწოლი, ტანსაცმლის კარადა, პლაზმური ტელევიზორი.

 • საძინ-ლი 12კვ.მ
 • აბაზანა 5 კვ.მ
 • აივანი 6 კვ.მ
 • პლაზ-რი ტელე
 • უფასო Wi-Fi
 • გამწვ-ლი ეზო
ვრცლად
ოთხადგილიანი კოტეჯის ნომერი VI
GEL 110a night

VI-კოტეჯის ნომრის აღწერილობანომერში მოთავსებულია ერთი ორადგილიანი და ერთი ორსართულიანი საწოლი.

 • საძინ-ლი 16კვ.მ
 • აბაზანა 5 კვ.მ
 • აივანი 4 კვ.მ
 • პლაზ-რი ტელე
 • უფასო Wi-Fi
 • გამწვ-ლი ეზო
ვრცლად
ოთხადგილიანი კოტეჯის ნომერი VII
GEL 110a night

VII-კოტეჯის ნომრის აღწერილობანომერში მოთავსებულია ერთი ორადგილიანი და ერთი ორსართულიანი საწოლი.

 • საძინ-ლი 17კვ.მ
 • აბაზანა 5 კვ.მ
 • აივანი 5 კვ.მ
 • პლაზ-რი ტელე
 • უფასო Wi-Fi
 • გამწვ-ლი ეზო
ვრცლად
(ქართული) საოჯახო ნომერი II
GEL 120a night

II ნომრი აღწერილობანომერში მოთავსებულია ორი ერთსაწოლიანი ერთი ორსართულიანი საწოლი.

 • საძინ-ლი 16კვ.მ
 • აბაზანა 6 კვ.მ
 • აივანი 2,5 კვ.მ
 • პლაზ-რი ტელე
 • უფასო Wi-Fi
 • გამწვ-ლი ეზო
ვრცლად
(ქართული) საოჯახო ნომერი III
GEL 120a night

III ნომრი აღწერილობანომერში მოთავსებულია ორი ერთსაწოლიანი ერთი ორსართულიანი საწოლი.

 • საძინ-ლი 16კვ.მ
 • აბაზანა 6 კვ.მ
 • აივანი 2,5 კვ.მ
 • პლაზ-რი ტელე
 • უფასო Wi-Fi
 • გამწვ-ლი ეზო
ვრცლად
(ქართული) საოჯახო ნომერი IV
GEL 120a night

IV ნომრი აღწერილობანომერში მოთავსებულია ორი ერთსაწოლიანი ერთი ორსართულიანი საწოლი.

 • საძინ-ლი 16კვ.მ
 • აბაზანა 6 კვ.მ
 • აივანი 2,5 კვ.მ
 • პლაზ-რი ტელე
 • უფასო Wi-Fi
 • გამწვ-ლი ეზო
ვრცლად
(ქართული) ორადგილიანი მომერი I
GEL 100a night

I ნომრი აღწერილობანომერში მოთავსებულია ორი ერთსაწოლიანი საწოლი.

 • საძინ-ლი 12 კვ.მ
 • აბაზანა 6 კვ.მ
 • აივანი 0 კვ.მ
 • პლაზ-რი ტელე
 • უფასო Wi-Fi
 • გამწვ-ლი ეზო
ვრცლად